ZARZĄD FUNDACJI

Agata Witkowska

Prezes Zarządu Fundacji 

Od 16 lat działa w sektorze organizacji pozarządowych. Jej praca skoncentrowana jest głównie na środowiskach najtrudniejszych, na środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już wykluczonych. Zrealizowała wiele projektów kierowanych do osób bezdomnych, więźniów, byłych więźniów i ich rodzin. Jest członkiem Mazowieckiej Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym. Lubi nieść pomoc tam, gdzie nawet nie ma nadziei na poprawę sytuacji. Do zespołu fundacji YouCanFreeUs dołączyła w styczniu 2018 roku. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi to kolejny trudny obszar, w którym chce stawać po stronie tych, którym ktoś chce zabrać to co zawsze było najcenniejsze w życiu - WOLNOŚĆ. Jako praktykująca chrześcijanka podkreśla: „Wszystko co robię i jak to robię jest napędzane obrazem i miłością Jezusa. ”  

Beata Marczak

Wice-Prezes Zarządu Fundacji

Kobieta, która wymazała ze swojego słownika słowa „nie da się” i „niemożliwe”, bo jak twierdzi: „Gdy żyjesz z Bogiem, wszystko jest możliwe.” Do szczęścia, poza Bogiem, potrzebuje ludzi. To właśnie bycie z innymi daje jej siłę napędową oraz motywuje ją do działania. Ma szczególny dar do nawiązywania relacji. W niezwykły sposób zaraża innych swoją radością i pasją życia z Bogiem i dla Boga. Jest prezes Wrocławskiego Forum Kobiet, a na co dzień nauczycielką języka angielskiego w przedszkolu. Kocha pracować z dzieciakami i to z wzajemnością! Razem z mężem wychowuje czterech synów.

Motto życiowe: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.  

Sujo John

Członek Zarządu, Założyciel YouCanFree.Us

Sujo John jest natchnionym mówcą, mieszka w Dallas, Texas. Urodził się w Kalkucie, w Indiach, karierę międzynarodowego mówcy rozpoczął po tragicznych zamachach z 11 września 2001 roku. Media z całego świata zainteresowały się jego historią; Sujo pojawiał się wielokrotnie w programach telewizyjnych w stacjach BBC, CBC, czy w prasie: Associated Press, New York Times, Washington Post, The Times - London, The National Post i w wielu innych czasopismach całego świata.

Zarażając swoją historią nadziei cały świat, Sujo John przemawiał do setek tysięcy ludzi podczas festiwali, na uniwersytetach, w kościołach, szkołach, podczas imprez sportowych, do pracowników firm z listy Fortune 500 i podczas lokalnych wydarzeń organizowanych w ponad 600 różnych miastach w całej Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji i Afryce.

Jego wielkim pragnieniem jest ujrzenie zakończenia procederu handlu ludźmi. Sujo John wierzy, że jest wezwany do tego, aby być katalizatorem, który wprowadzi kulturę sprawiedliwości na świecie. On i jego żona, Maria, są rodzicami trójki wspaniałych dzieci. 

Clarissa Drysdale-Anderson

Członek Zarządu, Dyrektor YouCanFree.Us

Clarissa jest inżynierem elektrykiem, ma dyplom magistra z zakresu strategii biznesowej i systemów informatycznych z London School of Economics (LSE) i Certyfikacji Przedsiębiorczości Społecznej nadany przez INSEAD Business School. Specjalizuje się w Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju i oddziaływania inwestycji. Clarissa ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w różnych branżach od bankowości przez telekomunikację na farmaceutykach skończywszy w Ameryce Łacińskiej, Europie, Australii i Indii. Jest także partnerem i członkiem zarządu przedsiębiorstwa społecznego w Indiach.

Clarissa włada biegle językiem portugalskim, hiszpańskim i angielskim, a jej pasją jest podnoszenie świadomości w kwestiach związanych z handlem ludźmi poprzez świat mody i sztuki. Clarissa i jej mąż, Don, są rodzicami trójki dzieci. 

Kari Dingler

Członek Zarządu, Dyrektor YouCanFree.Us

Kari urodziła się i wychowała jako typowa dziewczyna w Teksasie. Ukończyła studia muzyczne i uwielbia grę na fortepianie. Gry na tym instrumencie zaczęła się uczyć, gdy skończyła 5 lat.

Kari pracowała w Radzie Narodowej Studenckiej Społecznej Organizacji Edukacyjnej w latach 2001-2007. Przez ponad 10 lat współpracowała z wieloma organizacjami humanitarnymi, zapewniając pomoc mentorską, doradczą, wsparcie w nauczaniu, oraz różne zasoby dla zaniedbanych dzieci oraz ich rodzin.

Pasją Kari jest móc widzieć jak przemienia się życie ludzi. Kari jest szczęśliwą żoną Marca i dumną mamą trójki dzieci. 

RADA FUNDACJI

Katarzyna Dumańska

Katarzyna Dumańska, z wykształcenia psycholog, całe zawodowe życie związana z sektorem pozarządowym.  Zaraz po studiach przez sześć miesięcy pracowała na placówce misyjnej w północnej Kenii. Po powrocie już zawsze było jej w Polsce trochę za ciasno. Współpracowała z polskim MSZ przy tworzeniu programu Wolontariat Polska Pomoc, koordynowała projekty dotyczące edukacji międzykulturowej  i współpracy rozwojowej realizowane częściowo w Afryce, Ameryce Południowej i Azji, obecnie pracuje dla międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych. Fascynują ją ludzkie historie, szczególnie jeśli choć przez chwilę może stać się ich częścią. 

Krzysztof Zaręba

Pastor Społeczności Chrześcijańskiej Północ. Mąż Marioli i ojciec dwojga dorosłych dzieci. Od około 30 lat służący w kościele. Z wykształcenia pedagog. Z zamiłowania pasjonat budowania relacji międzyludzkich, miłośnik poezji oraz fan kościoła – świetnego pomysłu Pana Jezusa Chrystusa.