BĄDŹ CIERPLIWY! STRONA W BUDOWIE...

Uaktualniamy dane dla Ciebie!

 

 

 

 

 

Dokąd są uprowadzane ofiary:

 Dokąd trafiają ofiary handu ludźmi

WEWNĘTRZNIE: W ramach granic tego samego państwa. Dziewczyna z miasta Columbus w stanie Ohio w USA może zostać sprzedana do Nowego Jorku, a dziewczyna z indyjskiego stanu Andhra Pradesh skończyć w domu publicznym w Nowym Delhi.

REGIONALNIE: W tym samym rejonie geograficznym, ofiary pochodzące z Nepalu albo Bangladeszu są często przerzucane przez granice i trafiają do indyjskich domów publicznych w Delhi albo Bombaju. Kobiety z krajów Europy Wschodniej, takich jak Rumunia, Mołdawia, Białoruś, Ukraina i Polska, są sprzedawane do Grecji, Włoch, Zjednoczonego Królestwa i Niemiec. Kobiety z Azji Środkowej są też sprzedawane do krajów Europy Wschodniej.

MIĘDZYKONTYNENTALNIE: Osoby mogą być przemycane z jednego rejonu świata do drugiego - na przykład, kobiety z Azji do Ameryki Północnej lub ofiary z Czarnej Afryki do krajów Środkowego Wschodu. Dwie trzecie ludzi sprzedawanych z Afryki do krajów Środkowego Wschodu to dzieci. 
Zgodnie z danymi UNODC, połowa ze sprzedanych afrykańskich dzieci jest wykorzystywana do pracy przymusowej, 36% jest wykorzystywanych seksualnie, a 14% służy jako żołnierze lub jest używanych jako obiekty obrzędów. 
44% ofiar handlu ludźmi w Ameryce Północnej jest sprzedawanych do pracy przymusowej. Bogactwo USA i Kanady oraz zapotrzebowanie na siłę roboczą sprawiają, że są one głównymi celami dla handlarzy.