Statystyki
 

Dane statystyczne i fakty - sytuacja na świecie

Handel ludźmi to tragedia dla człowieka: jest to jeden z najpoważniejszych rodzajów łamania praw człowieka.

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNODC), handel ludźmi jest to "werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, prace lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów".

Zyski z tego procederu szacowane są na 150 miliardów dolarów rocznie, co czyni go najszybciej rozwijającą się gałęzią przestępczości.

Dotkniętych jest nim 161 krajów świata, które są źródłami, krajami tranzytowymi lub docelowymi. Jest to problem na skalę światową, z tym, że pewne kraje są nim dotknięte bardziej, a inne mniej.

Połowa z współczesnych niewolników żyje w Azji. 16 % ofiar w Azji Środkowej i Europie to dzieci.

W samych Indiach jest ich około 14,7 miliona, w większości pracujących za niespłacone długi.

Szacuje się, że w Chinach żyje między 2,8 a 3,1 miliona współczesnych niewolników.

Spośród 29,8 miliona ofiar handlu ludźmi, 76% znajduje się w tych dziesięciu krajach: Indie, Chiny, Pakistan, Nigeria, Etiopia, Rosja, Tajlandia, Demokratyczna Republika Kongo, Bangladesz oraz Birma.

Według Global Slavery Index  Polska jest druga w Europie pod względem ilości ofiar handlu ludźmi na  terenie kraju. Pierwsza na liście jest Turcja.

Obecnie na świecie jest więcej niewolników, niż było przez czterysta lat trwania transatlantyckiego handlu niewolnikami.

 

Dokąd są uprowadzane ofiary:

 Dokąd trafiają ofiary handu ludźmi

WEWNĘTRZNIE: W ramach granic tego samego państwa. Dziewczyna z miasta Columbus w stanie Ohio w USA może zostać sprzedana do Nowego Jorku, a dziewczyna z indyjskiego stanu Andhra Pradesh skończyć w domu publicznym w Nowym Delhi.

REGIONALNIE: W tym samym rejonie geograficznym, ofiary pochodzące z Nepalu albo Bangladeszu są często przerzucane przez granice i trafiają do indyjskich domów publicznych w Delhi albo Bombaju. Kobiety z krajów Europy Wschodniej, takich jak Rumunia, Mołdawia, Białoruś, Ukraina i Polska, są sprzedawane do Grecji, Włoch, Zjednoczonego Królestwa i Niemiec. Kobiety z Azji Środkowej są też sprzedawane do krajów Europy Wschodniej.

MIĘDZYKONTYNENTALNIE: Osoby mogą być przemycane z jednego rejonu świata do drugiego - na przykład, kobiety z Azji do Ameryki Północnej lub ofiary z Czarnej Afryki do krajów Środkowego Wschodu. Dwie trzecie ludzi sprzedawanych z Afryki do krajów Środkowego Wschodu to dzieci. 
Zgodnie z danymi UNODC, połowa ze sprzedanych afrykańskich dzieci jest wykorzystywana do pracy przymusowej, 36% jest wykorzystywanych seksualnie, a 14% służy jako żołnierze lub jest używanych jako obiekty obrzędów. 
44% ofiar handlu ludźmi w Ameryce Północnej jest sprzedawanych do pracy przymusowej. Bogactwo USA i Kanady oraz zapotrzebowanie na siłę roboczą sprawiają, że są one głównymi celami dla handlarzy.