Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

W obecnym czasie tematy Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i zrównoważonego rozwoju stają się coraz ważniejsze w biznesie. CSR oznacza ponoszenie odpowiedzialności przez firmy za ich wpływ na społeczności, środowisko naturalne oraz rynki w aspektach gospodarczym, społecznym oraz ekologicznym.

Jest to "trwałe zobowiązanie przedsiębiorstwa do postępowania w sposób etyczny oraz przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego przy równoczesnym dbaniu o jakość życia pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnej i całego społeczeństwa" . (źródło: Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju).

Stosowanie strategii CSR pozwala organizacjom osiągać korzyści, wśród których są wzrost  rozpoznawalności marki i polepszenie jej reputacji, zwiększenie lojalności klientów, podwyższenie zadowolenia pracowników i dostawców, polepszenie relacji ze społecznościami lokalnymi i administracją(?) oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku wśród inwestorów.

W zależności od sektora działalności oraz swoich celów biznesowych firmy mogą podjąć wiele rodzajów działań związanych z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, które mogą być częścią ich strategii CSR. Przykładami takich działań są  kampanie podnoszące świadomość  problemu, pomaganie młodym kobietom w usamodzielnieniu się przez prowadzenie szkoleń i tworzenie miejsc pracy, pomaganie w uzyskiwaniu dostępu do opieki medycznej, udzielanie porad prawnych oraz wspieranie edukacji.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się jak Wasza firma może współpracować z YouCanFree.Us w działaniach związanych z CSR i zrównoważonym rozwojem, prosimy o kontakt.