Uprzejmie informujemy, że Fundacja You Can Free Us Polska
jest w trakcie przekształceń. 
Po zmianach znajdziesz nas pod adresem www.czaswolnosci.pl 

 

  

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017